Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO PRODEJ PEVNÝCH PALIV

1.    UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE NA VADNÉ ZBOŽÍ
Vyskytne-li se vada u zakoupeného zboží, má kupující právo tuto vadu reklamovat u prodávajícího. Kupující je povinen uvést v čem vada spočívá a čeho se reklamace týká. Kupující předloží doklad o nákupu zboží.

2.    REKLAMACE VÁHOVÉHO MNOŽSTVÍ PALIVA
Reklamace musí být kupujícím uplatněna ihned po převzetí paliva. Pokud se kontrolním převážením na provozovně  zjistí neoprávněnost reklamace uhradí kupující prodávajícímu náklady spojené s kontrolním vážením dodávky.

3.    REKLAMACE OPTICKÝCH VAD
Jakost dodávek je určena parametry jednotlivých druhů paliv, které jsou uvedeny v katalogu výrobce tuhých paliv. Kupující po převzetí dodávky oznámí prodávajícímu zjištěné optické vady jakosti – nejdéle do 10 dnů od převzetí dodávky. Optickými vadami se rozumí vyšší obsah podsítného v dodávce paliva. Není možné reklamovat palivo, pokud je již spáleno více než 10% dodaného množství.

4.    REKLAMACE SKRYTÝCH VAD
Skryté vady je možno reklamovat ve lhůtě  6-ti měsíců, nedošlo-li ke spálení více než 10% jeho množství. Skrytými vadami se rozumí skutečnost, že dodané palivo obsahuje nepřípustné procento nespalitelných zbytků nebo má nižší výhřevnost než je uvedeno v katalogu výrobce. Tyto vady se prokazují laboratorním rozborem. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku paliva. Tyto vzorky jsou předávány dál. Lhůta na vyřízení je 30 dní. V případě neoprávněnosti reklamace dle výsledku laboratorního vzorku hradí veškeré náklady spojené s tímto výkonem kupující.

5.    VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Pokud  bude dodáno zboží s podstatnými vadami obdrží kupující nové zboží bez vad nebo mu bude poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny. O oprávněnosti reklamace rozhoduje pověřený pracovník provozovny. O průběhu a vyřízení reklamace se sepíše zápis, ve kterém se uvede i způsob náhrady oprávněné reklamace.

6.    KDY NELZE DODÁVKU REKLAMOVAT
-    Pokud kupující sám palivo roztřídil
-    Je-li palivo uskladněno s jinou dodávkou
-    Bylo-li z dodávky odebráno více jak 10% paliva /nelze posoudit reklamovanou vadu/
-    Palivo, které bylo dodáno se slevou kupujícímu s jeho souhlasem

Tento reklamační řád platí pro firmu Valdmann - palivo,s.r.o.

 

Prodáváme a rozvážíme pevná paliva  a palivové štípané dřevo. Nabízíme hnědé uhlí, koks, německé hnědouhelné brikety a doplňkově i pytlované dřevo a svazkové brikety.

Kontaktujte nás

Valdmann- palivo s.r.o.
Karlštejnská ul., Roblín
tel:. +420-257 911 937, e-mail: info@palivoradotin.cz
Zpracování osobních údajů
Nastavení sledování Cookies